LINK-URI UTILE
Fair & Full Consulting ofera servicii privind intocmirea si implementarea proiectelor de investitii in conditiile Programului National pentru Dezvoltare Rurala 2007 - 2013, finantat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala - FEADR:
Asistenta la vizita pe teren;
Verificarea si depunerea proiectelor tehnice (asumarea avizarii proiectelor tehnice);
Asistenta in realizarea procedurilor de achizitii pentru lucrari, bunuri si servicii;
Asistenta in realizarea dosarelor cererilor de plata.
Asistenta la depunerea proiectului si elaborarea raspunsurilor la eventualele solicitari suplimentare formulate de autoritatea de implementare;
Proiectare si engineering: studiul de fezabilitate (elaborare, sectiune economica si integrare in studiul de fezabilitate a memoriilor de arhitectura si a partii tehnice si tehnologice);
Consultanta la elaborarea memoriului justificativ, planului de afaceri sau a studiilor de piata (precum si elaborarea previziunilor financiare - buget de venituri si cheltuieli, cash flow);
Asistenta la completarea cererii de finantare si la realizarea dosarului administrativ pentru depunerea proiectului de investitii;